ERK

De lesmethodes die we gebruiken zijn gebaseerd op de indeling volgens het europees referentiekader (ERK). Onderaan deze pagina staat beschreven welke vaardigheden horen bij welk ERK-niveau.

In onderstaande tabel ziet u welke lesstof bij welk niveau wordt behandeld: het gebruikte boek en de te behandelen hoofdstukken. Ook is aangegeven met welk niveau van het ERK dit correspondeert. Als u bijvoorbeeld beginners 1 t/m 3 heeft voltooid, dan heeft u niveau A1 behaald.

De reden waarom er is gekozen om de boeken te behandelen in 3 cursussen (ipv 2) is omdat uit ervaring blijkt dat er anders niet genoeg tijd is om te werken aan spreekvaardigheid tijdens de les. Het tempo is dan te hoog om de geleerde stof echt te beheersen. Sinds we begonnen zijn het boek over 3 cursussen te verdelen merken we een duidelijke verbetering van het niveau van onze cursisten.

NiveauLesmatetriaalNiveau ERK
Beginners 1Caminos nieuw 1, H1 t/m 4
Beginners 2Caminos nieuw 1, H5 t/m 8
Beginners 3Caminos nieuw 1, H9 t/m 12
A1
Halfgevorderd 1Caminos nieuw 2, H1 t/m 4
Halfgevorderd 2Caminos nieuw 2, H5 t/m 8
Halfgevorderd 3Caminos nieuw 2, H9 t/m 12
A2
Gevorderd 1Caminos nieuw 3, H1 t/m 4
Gevorderd 2Caminos nieuw 3, H5 t/m 8
Gevorderd 3Caminos nieuw 3, H9 t/m 12
B1
VergevorderdAvenida
B2

Het gebied "Las Médulas"  in Spanje

Het gebied "Las Médulas" in Spanje

Niveau’s volgens het ERK

A: Basisgebruiker

A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

B: Onafhankelijk gebruiker

B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C: Vaardig gebruiker

C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2 Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.