Inschrijven/inscribir taalcafe

Voornaam/nombre*

Achternaam/apellido*

E-mail*

Telef, liefst 06/preferentemente 06*

2 maal per maand, van 20 tot 22u / 2 veces por mes, de 20 a 22h
Voorkeursdag(en)/día(s) preferida(s)*
madiwodovr

2e voorkeur/2da preferencia*
madiwodovr

Ik kan nooit op/nunca puedo los
madiwodovr

Eventuele opmerkingen/comentarios.